Час в Арбузинці: 28.02.2021 20:08

Арбузинська районна рада
Миколаївська область

офіційний сайт

Щодо фінансової підтримки сільгосптоваровиробників

Щодо фінансової підтримки сільгосптоваровиробників

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА КПКВК 1201150
«Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»
напрям: підтримка розвитку тваринництва та
переробки сільськогосподарської продукції

Механізм використання коштів визначений Порядком, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 07 лютого 2018 року № 107 (із змінами, у редакції змін, 
внесених 20 травня 2020 року відповідно до постанови №395)

НОВІ НАПРЯМИ ПІДТРИМКИ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА

І. часткове відшкодування вартості, зокрема 
племінних бджіл:


до 50 % вартості, але не більше ніж:
бджолині пакети – 500 грн,
бджолині матки – 100 грн.

ІІ. спеціальна бюджетна дотація за наявні 
бджолосім’ї:
- за умови реєстрації пасіки;
- за наявності від 10 до 300 бджолосімей 
(200 грн на бджолосім’ю)

Крок 1. Підготувати для отримання дотації за бджолосім’ю документи.

Крок 2. Подати документи до 01 жовтня поточного року за місцезнаходженням
пасіки до органів місцевого самоврядування – протягом липня – вересня місяців.

Крок 6. Фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками
бджолосімей і яким нарахована дотація за бджолосім’ї отримати бюджетні кошти
на рахунки відкриті у банку.

Крок 3. Органам місцевого самоврядування подати відомість за формою,
встановленою Мінекономіки до 10 жовтня поточного року структурним підрозділам
облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань
агропромислового розвитку.
Крок 4. Структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують
виконання функцій з питань агропромислового розвитку, узагальнити протягом
десяти робочих днів дані з відомостей, та подати до Мінекономіки зведену відомість
про нарахування сум дотацій за бджолосім’ї за встановленою ним формою.

Крок 5. Мінекономіки протягом десяти робочих днів узагальнити подані зведені
відомості та затвердити розподіл бюджетних коштів.

 
ю паспорта громадянина України (фізичні особи);
 довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів,
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або
електронній формі (суб’єкти господарювання);
 копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість
сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент
подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);
 довідка, видана органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із
зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент
подання документів (фізичні особи та фізичні особи – підприємці, зокрема,
сімейні фермерські господарства).

ІІ. Кроки, які варто зробити щоб отримати 
відшкодування вартості закуплених племінних бджіл
Крок 1. Придбати племінних бджіл у період з 1 жовтня
2019 року до 30 вересня 2020 року.
Крок 2. Підготувати документи для отримання
часткового відшкодування вартості племінних бджіл.
Крок 3. Подати протягом року до 10 жовтня до комісії
Мінекономіки заявку та документи.

Крок 4. Не пізніше 10 грудня отримати бюджетні кошти
на рахунки відкриті у банку.

покладено на контролюючі органи;
 довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 копії відповідних платіжних документів;
 копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість
сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент
подання документів;
 копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних)
ресурсів, засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання;
Додатково для тих, що були ввезені у режимі імпорту:

 копії відповідного контракту;
 копії рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;
 копії митної декларації.

длягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або
за місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом, у
місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах
один раз в рік заснування пасіки.

.

Крок 2. Реєстрація пасік проводиться на підставі заяви фізичної чи
юридичної особи незалежно від форми власності. У заяві про реєстрацію
пасіки зазначаються назва та адреса заявника, кількість бджолосімей.

Крок 3. Під час реєстрації пасік проводиться їх обстеження районними
(міськими) управліннями ветеринарної медицини. Дані обстежень
заносяться у журнал обліку пасік у районному (міському) управлінні
ветеринарної медицини.
Крок 4. Районне (міське) управління ветеринарної медицини повинне
видати в 30-денний термін заявнику ветеринарно-санітарний паспорт
пасіки, що засвідчує факт її реєстрації. Порядковий номер у журналі, під
яким зареєстрована пасіка, присвоюється ветеринарно-санітарному
паспорту пасіки.

Оператор ринку подає територіальному органу компетентного органу за адресою
потужності заяву за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення державної
реєстрації потужності, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку
та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам, затвердженого наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 р. за № 382/28512

.

Крок 2. Державна реєстрація потужностей
Державна реєстрація потужності здійснюється територіальним органом
компетентного органу протягом 15 робочих днів після отримання заяви оператора
ринку про таку реєстрацію

Крок 3. Рішення про державну реєстрацію
Про державну реєстрацію потужності та її особистий реєстраційний номер
територіальний орган компетентного органу повідомляє оператора ринку протягом
5 робочих днів після прийняття рішення про державну реєстрацію.
Державна реєстрація потужності здійснюється безоплатно.