Час в Арбузинці: 21.09.2020 19:29

Арбузинська районна рада
Миколаївська область

офіційний сайт

Символіка Арбузинського району

 
 
   

                      

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення районної ради

від 22 червня  2007 р. № 4

ПОЛОЖЕННЯ

про зміст, опис та порядок використання

символіки  Арбузинського району

  1. Опис герба

У  золотому   полі три  сині   квітки волошки, справа ( геральдично, тобто зліва  від  глядача) йде  синій  боковик,  зліва – зелений.

2. Статут герба

Герб є символом району, який відображає її географічне місцезнаходження, історичні традиції, господарську направленість,  а також є зовнішнім атрибутом влади.

Еталон  герба  в кольоровому і чорно-білому варіантах, у традиціях сірого  кольору, а також  комп’ютерна версія знаходиться  у голови Арбузинської районної ради.

3.Опис прапора

Прапор Арбузинського району:  прямокутне полотнище зі співвідношенням ширини  до довжини як 2:3, що складається з двох горизонтальних рівновеликих  смуг верхньої  жовтої  та нижньої  червоної; з боку древка   зображено  круг в обрамленні колосків ( умовний центр круга  знаходиться на середній лінії на відстані в 1/3 довжини від  древка, діаметр  круга становить  2/5 ширини прапора), розташований  на обох смугах в обернених кольорах. Зворотна сторона прапора має дзеркальне відображення.

  4. Статут прапора

            4.1 Прапор району є офіційним атрибутом місцевого  самоврядування, символом єдності територіальних громад Арбузинського району та взаєморозуміння її  мешканців.

            4.2. Прапор є символом духовної  височини, спрямованості до моральних ідеалів, стабільності і мирного співіснування, символом пшеничних полів, багатств району.

5. Порядок використання символіки

            5.1. Зображення герба Арбузинського району розміщується:

            - на офіційних будинках районної ради, районної державної адміністрації. їх структурних підрозділів, підпорядкованих їм районних  органів і установ;

            - у залах, де проводяться засідання районної ради, її президії;

            - на печатках та бланках районної ради, райдержадміністрації, які використовуються для скріплення пам’ятних адрес, урочистих актів і таке інше;

            - на офіційних виданнях районної ради та райдержадміністрації;

            - на покажчиках меж  району  на в’їзді;

            На печатках , бланках  та офіційних  виданнях районної ради і райдержадміністрації

            5.2. Рішенням районної ради можуть передбачатися інші випадки обов’язкового застосування герба Арбузинського району.

            5.3. Оригінал прапора Арбузинського району встановлюється у службовому кабінеті  голови районної ради, а на час проведення сесій районної ради вноситься  до  сесійної зали ;

            Оригінал прапора також використовується за окремими дорученнями  голови   районної ради:

            - у приміщеннях, де проводяться прийоми офіційних   делегацій;

у приміщеннях, де відбуваються урочисті церемонії;

            - під час поховання видатних  мешканців  району.

            5.4. Прапор  Арбузинського району піднімається ( встановлюється) біля будинку районної ради і райдержадміністрації – постійно;

            - на адміністративних будинках органів виконавчої влади і місцевого  самоврядування, підпорядкованих  їм установ,  підприємств і організацій, а також  на житлових  будинках -  у дні  державних  і місцевих свят.

            - у місцях  проведення  міжнародних , державних  заходів – на час їх проведення в районі;

            - під час урочистих  заходів,   що проводяться органами  виконавчої  влади і місцевого  самоврядування, районними громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, за їх бажанням.

            5.5. За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного прапора України,  прапорів  інших  держав та прапора району, останній не може  перевищувати їх за розмірами і розміщується праворуч від  них ( з боку глядачів).

            5.6. Використання герба і прапора Арбузинського району у випадках, які не є обов’язковими, здійснюється за умови отримання дозволу, порядок видання якого  визначається розпорядженням голови райдержадміністрації.

             Використання районної символіки без такого  дозволу забороняється, а до порушників цієї заборони застосовуються штрафні санкції відповідно до чинного законодавства.

            5.7. Особа, яка  планує  використовувати символіку з комерційною  метою,  зобов’язана сплачувати збір  за її  використання у розмірі і порядку, визначеному районною радою.

            5.8. Відтворення символів району,  незалежно  від їх  розмірів та техніки виконання, повинне точно  відповідати кольоровим або  чорно-білим  зображенням, які затверджені  районною радою.

            6. Контроль  за дотриманням  Положення

Контроль  за дотриманням  цього  Положення покладається на постійну комісію районної ради з питань культури, освіти, молоді, духовності, засобів масової інформації.