Час в Арбузинці: 21.09.2020 19:46

Арбузинська районна рада
Миколаївська область

офіційний сайт

Президія районної ради

Затверджено

 

Рішенням ІІ сесії Арбузинської

районної ради 7 скликання

від 30 листопада  2015  року № 4, з

 змінами  від 19.02.2016 р. № 1

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  Президію районної ради

І.Загальні положення

 

1.1. Президія районної ради є постійно  діючим радним органом, призначеним для вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій з основних   питань діяльності районної ради,  координаційної роботи постійних комісій, розгляду поточних питань в міжсесійний період.

 

1.2.  Президія підзвітна районній раді. Ухвалені нею рішення мають рекомендаційний характер, рішення президії  районної ради приймаються  на її засіданнях більшістю  голосів членів президії від  присутніх  на засіданні. Рішення президії  підписує  голова районної ради, а у разі його відсутності – заступник , який вів засідання.

1.3. Президія районної ради у своїй роботі керується положеннями Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, а також цим положенням.

1.4. Президія районної ради утворюється рішенням районної ради. До її складу входять голова районної ради, заступник голови  районної ради, голова районної державної адміністрації, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп чи фракцій. У разі відсутності голови постійної комісії у засіданні президії бере участь заступник  голови  постійної комісії або інший член постійної  комісії за її рішенням. Загальний склад президії  не перевищує -  9 чоловік.

1.5. Очолює президію районної ради голова районної ради або один із голів постійних комісій, який  обирається на засіданні президії.

ІІ. Організація роботи президії районної ради

2.1. Засідання президії районної ради скликаються головою районної ради, його заступником в міру необхідності та є правомірними при присутності не менше половини складу президії.

2.2. На засіданні президії голови постійних комісій мають право вирішального голосу. В разі їх відсутності це право надається заступнику або секретарю комісії, які беруть участь у засіданні президії.

2.3. У засіданні президії мають право брати участь з дорадчим голосом депутати районної ради, які не входять до її складу,  депутати обласної ради, керівники відділів райдержадміністрації та управлінь, голови сільських та селищних рад, а також представники громадських організацій по запрошенню.

2.4. Президія районної ради здійснює такі повноваження:

2.4.1. Попередньо розглядає пропозиції про скликання сесій районної ради, питання, які вносяться на їх розгляд.

2.4.2. Координує діяльність  постійних  комісій, депутатів по підготовці питань, які вносяться на розгляд  сесії.

2.4.3. Контролює хід виконання рішень районної ради, у тому числі прийнятих за депутатськими запитами, передвиборними програмами депутатів та наказами виборців, готує свої висновки та пропозиції на розгляд сесії.

2.4.4. Вивчає та вносить  пропозиції   щодо поліпшення взаємодії   районної ради з державною  адміністрацією, радами інших рівнів, з трудовими колективами, об’єднаннями громадян у розв’язанні питань місцевого значення.

2.4.5. Президія районної ради має право  утворювати тимчасові комісії з числа депутатів та спеціалістів для вивчення питань, які планується розглянути на президії, підготовки висновків та пропозицій, а також проектів  рішень. Після надання звіту ці комісії закінчують свої повноваження.

2.4.6. Президія районної ради не підмінює роботу цих комісій і не володіє їх правами, передбаченими Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

2.4.7. Діловодство президії районної ради здійснюється працівниками  організаційного відділу.