Час в Арбузинці: 23.01.2021 19:45

Арбузинська районна рада
Миколаївська область

офіційний сайт

ПЕРШИМ ВИБОРАМ В ОБ'ЄДНАНИХ ГРОМАДАХ НА МИКОЛАЇВЩИНИ - БУТИ!

ПЕРШИМ ВИБОРАМ В ОБ'ЄДНАНИХ ГРОМАДАХ НА МИКОЛАЇВЩИНИ - БУТИ!

ПЕРШИМ ВИБОРАМ В ОБ'ЄДНАНИХ ГРОМАДАХ НА МИКОЛАЇВЩИНИ - БУТИ!

12/09/2016

 "Є топ-новина в ракурсі практичної реалізації громадянами України  Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

Так, 8 вересня Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених ЦВК на 2016 рік», таким чином Уряд знайшов 10,5 млн. гривень на проведення перших виборів в об'єднаних територіальних громадах (або ОТГ).

За інформацією Мінрегіону, сьогодні близько 80 об’єднаних територіальних громад по Україні чекають рішення ЦВК щодо призначення перших виборів. Обласні державні адміністрації готують подання до ЦВК щодо оголошення перших виборів ще у 40 громадах. До цього часу ЦВК відмовляла громадам у призначенні виборів, посилаючись на відсутність коштів.

Додамо регіональну новину, щільно пов'язану з першою: Рябоконевська сільська рада (Арбузинський район) ухвалила минулого тижня остаточне рішення про об’єднання, чим завершила процедуру утворення Благодатненської об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром в селі Благодатне.

Це перша об’єднана громада в Арбузинському районі і 11 (одинадцята) з числа об’єднаних територіальних громад, що з’явились на Миколаївщині впродовж цього року.

Нагадую, відповідно до ст. 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" об’єднана територіальна громада вважається утвореною з дня набрання чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, та за умови наявності попередньо наданого обласною державною адміністрацією (ОДА)висновку щодо відповідності проекту такого рішення Конституції та законам України.

Яка ситуація з об’єднанням в цілому по області і які з новоутворених у 2016 році громад встигають провести у цьому році перші вибори?

Для повного розуміння картини об'єднань варто знати про таке.

Наразі існують два типи об’єднань, перший – за Перспективним планом формування територій Миколаївської області (державницьке бачення спроможності громад, своєрідна "модель" або "дорожня карта" від держави), другий – поза цього плану або т.з. «вільне об’єднання» - насправді, хрестоматійне об'єднання по існуючому Закону, але спроможність цих громад державою не визнана (або поки що не визнавалась). За формою, процедурою утворення, проведенням перших виборів вони є однаковими. Різниця - у відносинах з державою (в контексті обсягу повноважень та ресурсної бази) після проведення перших виборів, організаційного становлення й нормативного становлення.

Щодо першого типу – громади виходять на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом, виконують повноваження, визначені законом та Бюджетним кодексом як для міста обласного значення. Склад доходів бюджетів таких об’єднаних територіальних громад значно збільшується і відрізняється від складу доходів інших місцевих рад, але повноваження й відповідальність теж зростають. Делеговані державою повноваження вони мають виконувати як власті. Можуть претендувати на кошти субвенції, що відповідно до Бюджетного кодексу України надаються на розвиток інфраструктури об'єднаної громади, створеної за Перспективним планом.

Щодо другого типу -  об’єднання вважається адміністративним, спроможність не визнана. Держава не делегуватиме таким громадам повноваження, визначені в Законі про місцеве самоврядування як делеговані. Виконавчі органи рад цих громад продовжують виконувати повноваження, визначені в Законі про місцеве самоврядування як власні. Але така громада буде більш успішнішою, ніж поокремі, що увійшли до її складу. Більше можливостей за рахунок консолідованого бюджету, зменшення витрат на адміністрування, ширший погляд на вирішення місцевих проблем, збільшення мотивацій щодо співпраці з суміжними громадами. Об'єднання може розраховувати на кошти Державного фонду регіонального розвитку для реалізації інвестиційних проектів та програм, кошти міжнародних проектів та програм підтримки децентралізації в Україні шляхом участі у конкурсному відборі.  З метою часткової фінансової підтримки таких громад у 2017 році Мінрегіоном опрацьовуються пропозиції щодо внесення змін до відповідного законодавства задля забезпечення таких громад державною субвенцією на розвиток інфраструктури.

Щодо "вільного об'єднання", то за наявності певних переконливих позитивних результатів прорахунків інфраструктурних, фінансових, кадрових можливостей (здатності виконувати повноваження) обласна державна адміністрація може вийти до обласної ради з клопотанням про внесення змін до Перспективного плану і, таким чином, визнати таке об'єднання спроможним. Перспективний план не є догмою, може бути змінений. У будь-якому разі, - спроможність громад визначає ДЕРЖАВА!!! Крапку у визнанні спроможності тієї чи іншої громади своїм розпорядженням ставить Уряд.

Отже, яку картину ми маємо на Миколаївщині станом на 11 вересня 2016 року. 

1. Кількість ОТГ, що утворені в області у 2015 році.

-  відповідно до існуючого Перспективного плану:

Куцурубська сільська ОТГ (Очаківський район).


2. Кількість ОТГ, що вже утворені у 2016 році, але не призначені вибори:

-  відповідно до існуючого Перспективного плану:

Галицинівська сільська ОТГ (Вітовський район).

за принципом «вільного об’єднання»:

Олександрівська селищна ОТГ (Вознесенський район),

Прибужанівська сільська ОТГ (Вознесенський район),

Мостівська сільська ОТГ (Доманівський район),

Михайлівська сільської ОТГ (Миколаївський район),

Чорноморська сільська ОТГ (Очаківський район),

Радсадівська селищна ОТГ (Миколаївський, Очаківський район),

Нечаянська сільська ОТГ (Миколаївський район),

Шевченківська сільська ОТГ (Вітовський район),

Ольшанська селищна ОТГ (Миколаївський район),

Благодатненська сільська ОТГ (Арбузинський район).         

Створюючись, зазначені вище громади охопили об'єднавчим процесом 37 громад з 313 сільських, селищних, міських наявних в області, що складає 12 відсотків.

Щодо вищенаведених 11 (одинадцяти) ОТГ Миколаївська обласна державна адміністрація звернулась до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної ради та відповідного сільського, селищного голови в установленому законом порядку.

Тож ці громади чекають на рішення ЦВК щодо призначення й проведення перших виборів. Якщо призначення відбувається за 70 днів до дня виборів, то перші вибори, скоріш за все, пройдуть в останню неділю листопада 2016 року.

3. Прогнозована кількість майбутніх ОТГ, що отримали висновок ОДА, знаходяться в процесі прийняття остаточних рішень і встигають на призначення й проведення перших виборів у 2016 році.

відповідно до існуючого Перспективного плану:

Баштанська міська ОТГ - (Баштанський район). 

-  за принципом «вільного об’єднання»:   

Веселинівська селищна ОТГ (Веселинівський р-н),  

Воскресенська селищна ОТГ (Вітовський район).

4. Прогнозована кількість майбутніх ОТГ, що наразі знаходяться на стадії отримання висновку ОДА і ще встигають на призначення й проведення перших виборів у 2016 році.

-   та, що має свій статус в Перспективному плані:

Куцурубська сільська ОТГ (Очаківський район) - маючи повноваження міста обласного значення продовжує процес об'єднання з  суміжними громадами.

за принципом «вільного об’єднання»:

Бузька сільська ОТГ (Вознесенський район),

Веснянська сільська ОТГ (Миколаївський район),

Коблевська сільська ОТГ (Березанський р-н),

Кам`яномостівська сільська ОТГ (Первомайській район).

Таким чином, цілком ймовірно, що на Миколаївщині в цьому році будуть призначені і проведені перші вибори в 19 (дев'ятнадцяти) громадах створених на новій територіальній основі. З 19-ти 3 (три) громади утворені відповідно до Перспективного плану, що вкрай важливо і говорить про те, що Перспективний план формування громад Миколаївської області є життєздатним. Загалом об'єднання охоплює 69 громад з 313 сільських, селищних, міських громад, наявних в області. Це - 22%, майже чверть. Найбільш активно реформування проходить у Вітовському, Миколаївському, Очаківському, Вознесенському, Веселинівському та Баштанському районах.

Така динаміка об'єднань свідчить про те, що реформа місцевого самоврядування добре прорахована, має міцну наукову та методологічну основу, сприймається людьми, а, відтак, незворотна і приречена на успіх.

Вітаю всіх, хто наважився на доленосний і відповідальний крок!

На цьому шляху бажаю світлої та щасливої долі!

Хай все омріяне збувається!

       БОЙКО Валентин Анатолійович,

координатор Миколаївського регіонального офісу реформ